Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie Wielkopolskim
Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie


CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:

- kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),

- kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym, 

- nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku- współpraca z lokalnymi instytucjami, udział w życiu społecznym i kulturalnym miasta

CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Przedszkole wyposaża dzieci w wiedzę o zagrożeniach dla zdrowia, zapoznaje ze sposobami ochrony przed nimi, dostarcza wiedzy o bezpiecznych zachowaniach.

2. Przedszkole kształtuje prawidłowe nawyki higieniczne i żywieniowe u dzieci, zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu zapobiegając niepożądanym zjawiskom i wypadkom.

3. Przedszkole rozwija umiejętności życiowe ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka.

4. Nauczyciele znają umiejętności, potrzeby i możliwości dzieci, prowadzą i dokumentują działalność diagnostyczną.

5. Przedszkole wyrównuje szanse edukacyjne dzieci poprzez realizację treści programowych.

6. Przedszkole dba o prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i społeczny poprzez stosowanie różnorodnych metod i form pracy, zajęcia dodatkowe, uroczystości, koncerty, spotkania itp.

7. Nauczyciele zachęcają dzieci do nauki przez doświadczanie, rozwijanie postawy badawczej i podtrzymywanie naturalnej ciekawości.

8. Proces wychowawczy i dydaktyczny ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności obserwacji, umożliwienie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka.

9. Nauczyciele dbają o ścisłą i partnerską współpracę z rodzicami dla ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

10. Przedszkole zapewnia pomoc specjalistyczną w celu eliminowania deficytów rozwojowych dzieci.

11. Przedszkole dba o zapewnienie warunków do osiągania sukcesu przez każde dziecko, tworzy warunki do rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań dzieci.

12. Dyrektor przedszkola systematycznie monitoruje stan bazy dydaktycznej i wyposażenia w celu zapewnienia wychowankom prawidłowych i bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju.

13. W przedszkolu stosowany jest uczestniczący, sprawczy i partnerski styl kierowania; zasady współpracy i delegowania obowiązków są jasno określone i znane wszystkim pracownikom.

14. Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje i umiejętności poprzez aktywny udział w kursach, szkoleniach, konferencjach i samodoskonalenie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa Edukacja Polska „Zanim będę uczniem" Elżbiety Tokarskiej i Joanny Kopały. Program ten otrzymał I miejsce w II edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego.
Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- kinezjologia edukacyjna Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,

- pedagogika zabawy „Klanza „ – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej, zabawy dowolne, odpoczynek dzieci,

- M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” – aktywizowanie rozwoju psychomotorycznego,

- metody aktywne: zajęcia rytmiczne, gimnastyka twórcza R.Labana i K.Orffa, techniki parateatralne ( zabawy w teatr), „burza mózgów, drama, symulacje, metoda projektu, gry planszowe,

- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,

- różnorodne techniki plastyczne ,

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Zobacz także:

Dokumenty do pobrania

W tym dziale znajdują się dokumenty w formie elektronicznej, które można zapisać na własnym komputerze.

Nasza Kadra Pedagogiczna

Poznaj kadrę pedagogiczną zajmującą się dziećmi w Miejskim Przedszkolu w Kostrzynie.

Galeria zdjęć

W dziale galeria znajdują się najnowsze fotorelacje z wydarzeń, w których udział nasi podopieczni. Zapraszamy do oglądania.

Niezbędnik przedszkolaka

Podręczniki, kapcie i nie tylko.
Poznaj pełną listę rzeczy niezbędnych w życiu każdego przedszkolaka.

| aktualny cennik | | statut przedszkola | | kontakt | | polityka prywatności |
close_policy

Polityka prywatności dotycząca plików cookie

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.


Ten serwis podobnie jak większość serwisów internetowych używa technologii „cookies". Cookies są to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat komputera i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware)
Każdy indywidualny Cookie składa się z 4 podstawowych części:

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu wygody korzystania z serwisu,potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych. Informacje te służą do:

Stosujemy następujące kategorie plików cookies na naszych stronach:

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies.


Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę opisanych powyżej funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie.

Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze. Informacje na temat zastosowań i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (wszystkoociasteczkach.pl).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika). Korzystając z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Rozumiem, nie pokazuj ponownie tego komunikatu.