„Znane wiersze oczami dziecka”

Konkurs plastyczno – literacki

Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:

- organizatorem konkursu jest Przedszkole Nr 1 w Kostrzynie

- konkurs kierowany jest do wychowanków naszego przedszkola

2. Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności

- promowanie czytelnictwa

- rozwijanie dziecięcych talentów

3. Temat

Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnego wiersza Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima.

4. Zasady uczestnictwa w konkursie:

- w konkursie może wziąć udział każde dziecko 4, 5 i 6 letnie uczęszczające do Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie

- technika pracy dowolna

- format pracy dowolny

- do pracy musi być dołączona informacja zawierająca – imię, nazwisko i wiek dziecka, oraz autor i tytuł wiersza do którego praca została wykonana

- podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie ( załącznik nr 1 - dostępny na końcu regulaminu)

- prace plastyczne należy przekazać wychowawcą grup do 27 września

- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września (Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania)

- Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość publikowania prac (np. wystawa przedszkolna, strona www, facebook, lokalna gazeta).

5. Ocenianie i nagrody

Przy ocenie prac najwyżej punktowana będzie:

- samodzielność wykonania

- pomysłowość

- staranność wykonania

Spośród dostarczonych prac zostaną wyłonione miejsca I, II i III. Dla wszystkich uczestników przewidziane są nagrody.

Wszelkie pytania prosimy kierować do wychowawców.