Pracownia LEGO

Od września 2022 roku działają dwie pracownie Lego:

Lego Education - pracownia 6-klocków: metoda ta opiera się na koncepcji wykorzystywania w codziennej praktyce krótkich i przystępnych ćwiczeń mających uatrakcyjnić dzieciom proces zdobywania wiedzy oraz rozwijania umiejętności i postaw cennych w ich dalszym, dorosłym życiu, poprzez ćwiczenia, które rozwijają umiejętności związane m.in. z sensoryką, mową, językiem, motoryką, zachowaniami społecznymi oraz emocjami.

Pracownia rozwijania kompetencji językowych i literackich: dzieci uczą się komunikacji od momentu, w którym zaczynają wyrażać swoje myśli i dzielić się pomysłami z innymi. Chcemy wspierać taki rozwój, dlatego zachęcamy najmłodszych, aby z odwagą i chęcią wkraczali do świata wyobraźni. Ćwicząc opowiadanie historyjek, sami mogą tworzyć fantastyczne baśnie i krótkie historie pełne zwrotów akcji i zaskakujących perypetii. Pomogą im w tym klocki, figurki i karty inspiracji, wchodzące w skład zestawów LEGO®Education.