UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ W SPRAWIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że pomimo łagodzenia od 31.03.2022 obostrzeń w związku z zagrożeniem COVID, zarządzenie dyrektora dotyczące ograniczeń podczas przyprowadzania/odbierania dziecka do/z przedszkola zostaje podtrzymane.

Dwa lata trwania pandemii obnażyły niedoskonałości dotychczasowej procedury przyprowadzania i odbierania dzieci. Z uwagi na aktualne doświadczenie i porównanie z czasem przed COVID zasadnym jest stwierdzić, że obecny system jest korzystniejszy dla naszych podopiecznych.

Pośród argumentów wpływających na niniejszą decyzję można wymieniać:

- zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, (m.in.: kontrola osób wchodzących/wychodzących z budynku, dokładniejsza weryfikacja osób odbierających dziecko, opiekunowie grup mogą skupić się na dzieciach i zapewnić im bezpieczeństwo (wielokrotnie Rodzice prowadzili rozmowy z opiekunem w drzwiach sali, tematy nie zawsze były naglące i pilne), brak dezorganizacji i chaosu, który tworzył się w szatni i pod salami)

- zachowanie ciągłości procesów dydaktycznych, które nie są przerywane wchodzącymi (często nawet do sali) Rodzicami

- szybsza adaptacja do warunków przedszkolnych

- wyższy poziom kompetencji samoobsługowych

- większa samodzielność

- podwyższona higiena i porządek, (np.: Rodzice wchodzący z dziećmi do przedszkola pozostawiali za sobą błoto, resztki śniegu czy deszczu (po których inne dzieci przechodziły w przedszkolnych bamboszach, podłoga robiła się mokra, a co za tym idzie śliska), dbałość dzieci o własne ubrania i miejsce w szatni, rzadziej zdarza się poszukiwanie części dziecięcej garderoby )

Zdajemy sobie sprawę, że dla każdego Rodzica jego dziecko jest najważniejsze, ale chcąc zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i ochronę każdego powierzonego nam dziecka uznajemy powyższe postanowienie uzasadnionym.

Mając również na uwadze potrzebę współpracy i kontaktu Rodziców z wychowawcami proponujemy dotychczasowe formy kontaktu (m.in. indywidualne spotkania, rozmowy telefoniczne, Messenger). Planujemy również spotkania z okazji uroczystości przedszkolnych ( np.: Dzień Matki).

Z poważaniem

Urszula Formanek - Dyrektor Przedszkola Nr1 w Kostrzynie