Grupa Koniczynki

Wychowawcą grupy Koniczynki jest Pani Karolina Chąpinska zaś pomocą Pani Ewa Bargiel. Nasz program wychowania przedszkolnego to „Planeta Dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. Korzystamy z kart pracy „Kolorowe Karty”.

Koniczynki to grupa najmłodsza 3-latki. Grupa liczy 23 dzieci (11 to dziewczynek i 12 chłopców). Głównym celem na początku roku była adaptacja. Dla większości dzieci jest to pierwszy rok w przedszkolu. Cały czas doskonalimy umiejętności w zakresie samoobsługi - z dnia na dzieci widać coraz więcej efektów. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne i uśmiechnięte.

Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach rytmicznych, tanecznych, wokalnych oraz sportowych. Lubią samodzielnie wykonywać prace plastyczne. Chętnie chodzą na spacery lub przedszkolny plac zabaw. Czas w przedszkolu upływa im bardzo szybko.