Grupa Kotki

Grupa „Kotki” to dzieci 4 – letnie. W skład kyórej wchodzi 24 dzieci – 11 dziewczynek i 13 chłopców. Wychowawcą grupy jest Małgorzata Sabalska a pomocą Marlena Janiak.

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Kotki bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Wykonują prace plastyczne różnymi technikami, budują przeróżne budowle podczas zabaw konstrukcyjnych. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy. Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

W bieżącym roku szkolnym poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”