Przedszkoliada

Ogólnopolski System Rozrywki Ruchowej 2020/2021 pełen podróży po świecie, w tym świecie sportu z Kangurem i jego Zwierzo - Przyjaciółmi

Drużyna Kangura

60 000 Aktywnych Przedszkolaków, w ponad 300 miastach Polski uczestniczy w naszym systemie.

Dla dzieci w wieku 3-6 lat realizujemy w przedszkolach czteroletni program zajęć rozrywki ruchowej Drużyny Kangura.

Przedszkola mają możliwość uczestnictwa w największym w Europie cyklu imprez sportowych dla przedszkolaków - Przedszkoliada Tour.

W ośrodkach sportu, kultury, czy fitness klubach organizujemy Zajęcia Stacjonarne Drużyny Kangura.

Imprezy miejskie, sportowe, czy firmowe uatrakcyjniamy o Aktywne Strefy Drużyny Kangura.

Cel zajęć

Rozrywka ruchowa

Kultura fizyczna

Zabawa poprzez sport

Wszechstronny rozwój fizyczny

Podstawy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej

Współpraca w grupie

Promocja idei fair play

Konsultacje w kierunku dalszego rozwoju ruchowego

Zapobieganie zwolnieniom z WF

Przeciwdziałanie otyłości

Umacnianie więzi rodzinnych

Rozwój wyobraźni

Wiedza o planecie

Program zajęć

Zabawa w sport raz w tygodniu w grupach dwunastoosobowych

W pogodne dni organizacja zajęć na świeżym powietrzu

Wszechstronny rozwój ruchowy i profilaktyka zdrowia od najmłodszych lat

Licencjonowani Instruktorzy Przedszkoliada.pl z pozytywnym podejściem do dzieci