Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie to wysokiej klasy specjaliści w zakresie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, logopedii i pedagogiki specjalnej. Ich kwalifikacje i wiedza metodyczna i psychologiczna gwarantują wysoki poziom nauczania, wychowania i opieki.

Dyrekcja:

1. mgr Urszula Ewa Formanek – dyrektor przedszkola

2. mgr Hanna Roszkowiak - wicedyrektor

Nauczyciele:

1. mgr Jolanta Anioła

2. mgr Karolina Chąpinska

3. mgr Magdalena Czajka

4. mgr Wanda Formanek

5. mgr Beata Goździak

6. mgr Maria Leśniewska

7. mgr Sandra Lisiak

8. mgr Katarzyna Łukomska

9. mgr Renata Maryniak-Juchacz

10. mgr Anna Popielska

11. mgr Renata Przybylak

12. lic. Justyna Przybylska

13. mgr Małgorzata Sabalska

14. lic. Małgorzata Szak

15. mgr Anna Szymańska

16. mgr Patrycja Woś

Personel pomocniczy pracujący z dziećmi:

1. Renata Blandzi

2. Aleksandra Godera

3. Marlena Janiak

4. Klaudia Pawlak

5. Agnieszka Stasiak-Zając

6. Angelina Skotarek

7. Magdalena Wróbel

8. Agnieszka Zworowska