Rodowód kostrzyńskiego przedszkola

Informacje zebrane przez P. Kazimierza Matyska.

przedszkole nr 1 w kostrzynie

Korzenie wychowania przedszkolnego w naszej gminie sięgają 1861 roku, kiedy to we wrześniu hrabina Franciszka Mielżynska utworzyła ochronkę dla dzieci pracowników majątku Iwno. Nauczała dzieci historii Polski, języka polskiego, śpiewu, robótek ręcznych i uprawy ogródków. Działalność tej ochronki i wielu innych powstałych na terenie dekanatu kostrzyńskiego została zawieszona w okresie Kulturkampfu. Wznowiono ją dopiero w latach dziewięćdziesiątych. W maju 1921 roku w budynku przekazanym miastu przez hrabinę Sewerynę Mielzyńską Siostrom Służebniczkom NMP powstała ochronka pod kierownictwem siostry Remigii Świetlak. Funkcjonowanie ochronki przerwała okupacja. W 1946 roku, po opuszczeniu willi przy ul. Poznańskiej 17 przez NKWD i po pokonaniu licznych przeszkód stawianych przez ówczesne władze Siostry Służebniczki wróciły na ul. Poznańską i wznowiły działalność na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. W styczniu 1949 roku władze objęły nadzór nad ochronką, przekształcając ją w Przedszkole Państwowe.W roku szkolnym 1961/62 zostało ono przeniesione do budynku przy ul. Średzkiej i objęło opieką ok.100 dzieci w wieku przedszkolnym. Z roku na rok przedszkole rozrastało się, przybywało dzieci i personelu, a w latach osiemdziesiątych dobudowano drugie piętro uzyskując w ten sposób dodatkowe pomieszczenia.

Przedszkole dziś.

Nasze przedszkole składa się z 8 oddziałów dla ok. 181 dzieci w wieku od 3 do 6 lat w tym jeden oddział ulokowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 1.Dzieci mają do dyspozycji 7 sal zajęć i duży, dobrze wyposażony ogród ze sprzętem do rekreacji.

przedszkole nr 1 w kostrzynie

Posiadamy też własną kuchnię wraz z zapleczem, co zapewnia dzieciom świeże i prawidłowo zbilansowane posiłki. Uwzględniamy również specjalne potrzeby żywieniowe dzieci. Produkty do ich przygotowania pochodzą od lokalnych przedsiębiorców.

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wychowania PLANETA DZIECI. Prawda,dobro, piękno w świecie wartości. W programie są odniesienia jak należy rozwijać kompetencje kluczowe sformułowane przez Parlament Europejski i Radę Europy wydany w 2006r.

- Porozumiewanie się w języku ojczystym,

- porozumiewanie się w języku obcym,

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne,

- kompetencje informatyczne,

- umiejętność uczenia się,

- kompetencje społeczne i obywatelskie,

- inicjatywność i przedsiębiorczość,

- świadomość i ekspresja kulturalna.

Do realizacji treści programu wykorzystujemy różne metody pracy, między innymi:

- prof. E.Gruszczyk –Kolczyńskiej – zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,

- wiatrak matematyczny – orientacja w schemacie własnego ciała , przestrzeni, rytmów, kodowanie, konstruowanie gier,

- pedagogika zabawy „Klanza”,

- matody Weroniki Sherborne,

- zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji,

- muzykoterapia – obszar edukacji kulturowo-estetycznej,

- zabawy dowolne, odpoczynek dzieci,

- M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu” – aktywizowanie rozwoju psychomotorycznego,

- metody aktywne: zajęcia rytmiczne, gimnastyka twórcza, symulacje, metoda projektu, gry planszowe,

- elementy metody Ireny Majchrzak- przygotowanie do nauki pisania i czytania,

- różnorodne techniki plastyczne,

- zajęcia specjalistyczne – logopedyczne i korekcyjne, TUS,

- zajęcia dodatkowe (język angielski, koncerty edukacyjne, i ćwiczenia z elementami karate, zumba, przedszkoliada),

- symulacje – naśladowanie rzeczywistości,

- metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss,

- eksperyment,

- metoda storyline ( z ang. fabuła – dostarczanie dzieciom wielu różnorodnych przeżyć),

- zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze,

- drama,

- burza mózgów - projekty edukacyjne:

Głównym celem naszych działań jest wielostronny rozwój każdego dziecka, jego bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw. Doskonalimy jakość pracy naszego przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.