Grupa Jeżyki

Jeżyki to grupa dzieci trzyletnich: 12 dziewczynek i 10 chłopców. Wychowawcą jest p. Aleksandra Kruszona, a pomocą nauczyciela p. Renata Blandzi

Dzieci w tej grupie są otwarte i bardzo aktywne. Przedszkolaki bardzo lubią zabawy z muzyką oraz zajęcia plastyczne. Podczas codziennych zajęć dbamy o wzajemny szacunek i przestrzeganie zasad. Zwracamy uwagę na samodzielność dzieci oraz pomoc koleżeńską.

W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc”, pomaga nam w tym program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”