Projekty, programy, konkursy realizowane w przedszkolu

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny Migowy dla dzieci

Efekt:

dzieci otwierają się na świat osob niepełnosprawnych; rozwija się ich tolerancja, empatia oraz chęć niesienia pomocy innym; usrawniana jest motoryka mała dzięki ciągłej pracy rąk i palców; rozwija się zapamiętywanie, kojarzenie i kreatywne myślenie; usprawniana jest koordynacja wzrokowo-ruchowa; dzieci uczą się wyrażać emocje ciałem, w tym mimiką; uczą się nowego sposobu komunikacji; stają się świadomymi, pewnymi siebie i otaczającego ich świata ludźmi

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawy Podwórkowe”

Zapoznanie z zasadami gier i zabaw podwórkowych.

Efekt:

zapoznaje się z różnymi grami i zabawami podwórkowymi; integruje się z innym dziećmi; rozwija swoją koordynację ruchową i wzrokowo-ruchową; kształtuje swoją spostrzegawczość i pamięć; rozwija swoją ogólną sprawność fizyczną; kształtuje poczucie własnej wartości; uwrażliwia się na potrzeby i emocje innych; kształtuje umiejętność panowania nad emocjami; współdziała w grupie; wykorzystuje do zabaw materiał naturalny

Projekt edukacyjny „Z EDUMUZ w logopedię”

Efekty:

wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju.; wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka – mowy, zachowania, ruchu, muzyki, tańca, śpiewu

Czy wiesz gdzie giną twoje skarpetki?

Wewnątrzprzedszkolny program edukacyjny oparty na książce J. Bednarek pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.

Efekt:

poszerzenie ogólnej wiedzy dzieci, rozwijanie inwencji twórczej, poszerzenie słownictwa, ćwiczenie koncentracji, rozwijanie wyobraźni, kontakt z literaturą dziecięcą.

Dzieci uczą rodziców

Ogólnopolska akcja edukacyjna, której celem było zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas zajęć.

Efekt:

poszerzenie wiadomości na temat: ekologii, bezpieczeństwa i historii, podjęcie współpracy z rodzicami.

Czyściochowe przedszkole

Ogólnopolski program edukacyjny powstały z inicjatywy firmy Rossmann. Materiały udostępnione pozwoliły w atrakcyjny dla dzieci sposób przekazać wiedzę z zakresu higieny.

Efekt:

kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych

Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii

Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne M. Molickiej. Bohater bajki mierzy się z podobnymi problemami które mogą dzieci napotkać na swojej drodze życiowej.

Efekt:

zdobywanie doświadczeń w rozwiązywaniu ważnych problemów, nauka empatii, wzmocnienie poczucia własnej wartości, nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Przygody żółtej skarpetki

Program edukacyjny oparty na książce J. Bednarek pt. „Skarpetka na tropie, czyli kto ukradł złoty guzik?”. Tekst bajki przeplatany jest zagadkami, krzyżówkami i łamigłówkami, które trzeba rozwiązać aby przejść do kolejnej części opowiadania.

Efekt:

poszerzanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni, kontakt z literaturą i współpraca w grupie.

Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy projekt edukacyjny. Główne cele to: kształtowanie szacunku do własnego państwa i poczucie tożsamości narodowej, poznanie historii, tradycji, architektury swojego regionu, przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych.

Efekt:

rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, uwrażliwienie na piękno języka polskiego, dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury.

II edycja konkursu „Pocztówka z Polski”

Konkurs z okazji Dnia Niepodległości.

Efekt:

kształtowanie poczucia świadomości narodowej oraz szacunku do własnego państwa.

Uczymy dzieci programować

VII edycja ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. Biorąc udział w programie dzieci uczą się podstaw programowania. Podczas zajęć wykorzystujemy maty do kodowania, plastikowe kubeczki, karty pracy.

Efekt:

- rozwijanie logicznego myślenia,

- zadaniowe podejście do stawianych problemów,

- nauka szukania różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych,

- promowanie nauki programowania wśród dzieci.