Grupa Świetliki

Świetliki to oddział trzylatków. Wychowawcą grupy jest Justyna Przybylska, pomocą nauczyciela Klaudia Pawlak.

Grupa liczy 23 dzieci, wśród których jest 12 dziewczynek i 11 chłopców.

Dzieci uczą się zasad współżycia w grupie oraz doskonalenia samodzielności. Każdy dzień to dla Świetlików nowe wyzwanie oraz doświadczenie. Wiele radości sprawiają zabawy ruchowe organizowane zarówno w sali jak i w przedszkolnym ogrodzie. Dzieci aktywnie uczestniczą i angażują się we wszystkie proponowane działania. Chętnie wykonują prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik. Są ciekawe świata, pogodne i koleżeńskie. Po dniu pełnym wrażeń Świetliki relaksują się i odpoczywają słuchając czytanych książek i muzyki.

W bieżącym roku szkolnym poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”