Zasady opłat

Zgodnie z UCHWAŁA NR LVI/497/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 20 października 2022 r. oraz statutem Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczającą poza podstawę programową w wysokości 1,14 zł za każdą godzinę.

Konto bankowe przedszkola

Numer konta bankowego Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie, na który należy dokonywać wpłat za przedszkole:

49 1050 1520 1000 0023 6302 0146