Zasady opłat

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym, zawartym w art. 14d ust. 10 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wprowadzonego ustawą z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/124/2012 z 2 lipca 2012 oraz Statutem Przedszkola Miejskiego w Kostrzynie - ustala się opłatę za każdą godzinę zajęć wykraczających poza podstawę programowa w wysokości 1 zł.

Konto bankowe przedszkola

Numer konta bankowego Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie, na który należy dokonywać wpłat za przedszkole:

49 1050 1520 1000 0023 6302 0146