Zasady opłat

Zgodnie z UCHWAŁA NR LXIV/583/2023 RADY MIEJSKIEJ GMINY KOSTRZYN z dnia 11 maja 2023 r. oraz statutem Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczającą poza podstawę programową w wysokości 1,30zł za każdą godzinę.

Konto bankowe przedszkola

Numer konta bankowego Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie, na który należy dokonywać wpłat za przedszkole:

49 1050 1520 1000 0023 6302 0146