Grupa Pszczółki

PSZCZÓŁKI - wychowawcą grupy jest Pani Beata Goździak, pomocą nauczyciela Pani Aleksandra Wesołek. Do oddziału uczęszcza 24 sześcioletnich dzieci. Większość grupy stanowią dziewczynki (13), pozostała część (11) to chłopcy. Pszczółki uczęszczają do przedszkola drugi rok, więc bardzo dobrze się znają i nawiązują przyjaźnie. Serdecznie przyjęły swojego nowego kolegę, który dołączył do nas na początku roku szkolnego. Ponadto dzieci bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali jak i na placu zabaw lub podwórku przedszkolnym. Z chęcią uczą się nowych wierszy, piosenek i wyliczanek. Pełnią dyżury, z których starają się wywiązywać starannie i sumiennie. Dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności łącząc edukację z zabawą. Podczas zajęć wykorzystujemy karty pracy „Trampolina 4 - latka”. Z uśmiechem na twarzy, wiarą we własne siły i możliwości, zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom. Czas w przedszkolu „Pszczółką” mija na wspólnej zabawie zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach oraz wszelkich czynnościach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przedszkolaka. W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc”, pomaga nam w tym program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci - prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”

Ścieżka sensoryczna

Poranna gimnastyka