Grupa Pszczółki

„PSZCZÓŁKI - wychowawcą grupy od czterech lat jest Beata Goździak a pomaga jej Aleksandra Godera. Do oddziału uczęszcza 25 sześcioletnich dzieci. Zdecydowaną większość stanowią chłopcy (14), pozostała część (11) to dziewczynki. 6 - latki chodzą do przedszkola czwarty rok, więc bardzo dobrze się znają i nawiązują przyjaźnie.

Serdecznie przyjęły swojego nowego kolegę, który dołączył do nas na początku roku szkolnego. Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne podczas zabaw i zajęć. 6 - latki w ciągu całego roku szkolnego będą aktywne przygotowywać się do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. Ponadto bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane zarówno w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Z chęcią uczą się nowych wierszy, piosenek i wyliczanek. Pełnią dyżury, z których wywiązują się starannie i sumiennie. Edukacja łączy się z zabawą, przez co przedszkolacy zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Przed starszakami stoi bardzo ważne wyzwanie - bowiem wkraczają już w świat liter i cyfr.

Korzystają z pakietu kart pracy „Odkrywam siebie”. Z uśmiechem na twarzy, wiarą we własne siły i możliwości, zapewne z łatwością sprostają wszystkim tegorocznym wyzwaniom. Dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, religii, zumby, zajęć sportowych z „Kangurka” oraz biorą udział w zajęciach o charakterze wspomagającym - logopedia, gimnastyka korekcyjna, TUS.

Czas w przedszkolu „Pszczółką” mija na wspólnej zabawie, zajęciach edukacyjnych, spacerach, wycieczkach oraz wszelkich czynnościach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem w roli przyszłego ucznia w szkole.

Ścieżka sensoryczna

Poranna gimnastyka