Grupa Motylki

Grupa Motylki to dzieci 3-letnie. Do grupy uczęszcz 24 dzieci (16 dziewczynek i 8 chłopców). Wychowawcą grupy jest Pani Agnieszka Fraska , a pomocą nauczyciela Pani Magdalena Wróbel.

Dzieci dobrze przeszły proces adaptacji. Uczą się samodzielności, współdziałania w grupie oraz doskonalą czynności samoobsługowe. Chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych, lubią słuchać bajek, opowiadań. Doskonalą umiejętności manualne wykonując prace plastyczne różnymi technikami, a najwięcej radości sprawia im malowanie farbami. Chętnie spędzają czas na świeżym powietrzu – dużo spacerując po najbliższej okolicy.

Motylki biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym: Nie lada to gratka! Poznajemy misia Uszatka oraz uczestniczą w zajęciach z innowacji patriotycznej : Polska- mój kraj.

W naszej grupie „uczymy się bawiąc i bawimy się ucząc”, pomaga nam w tym program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci – prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”