Grupa Szopy

GRUPA „SZOPY” to dzieci 4-letnie, uczęszcza do niej 23 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 14 chłopców. Wychowawcą jest Katarzyna Łukomska, a pomocą nauczyciela Pani Agnieszka Stasiak-Zając.

Dzieci z naszej grupy są pełne energii i ciekawe świata, dlatego zajęcia w naszej grupie są urozmaicone, gdzie nacisk kładziemy na całościowe wspieranie rozwoju dzieci. Z racji tego, że dzieci są w naszym przedszkolu pierwszy rok, uczymy się współpracy w grupie, doskonalenia czynności samoobsługowych oraz kształtujemy codzienne nawyki higieniczne. Każdy dzień jest pełen doświadczeń i nowych wyzwań dla naszych podopiecznych.

Chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu, mamy za sobą pierwsze spacery i zabawy na okolicznych placach zabaw. Podczas zajęć dzieci uczą się wypowiadać na forum, prawidłowo trzymać kredkę oraz ołówek. Pod koniec dnia dzieci lubią słuchać bajek oraz muzyki relaksacyjnej, która pozwala na odpoczynku po intensywnym dniu pełnym wrażeń.

W bieżącym roku szkolnym poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”