Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Częsty kontakt z językiem obcym, zwłaszcza przez zabawę sprawia, że jest on przyswajany w sposób naturalny i szybki. To właśnie zabawa, która jest najatrakcyjniejszą formą nauki dla przedszkolaków, stanowi podstawę naszych zajęć. Każde spotkanie z językiem jest dla dzieci nową przygodą wypełnioną piosenkami, grami, ruchem, zagadkami. W sposób wielozmysłowy poznają otaczający świat, jednocześnie przyswajają nowe słówka, proste wyrażenia, a z biegiem czasu całe struktury w języku angielskim.

Zajęcia z języka angielskiego ściśle korespondują z aktualnymi zainteresowaniami dzieci w wieku przedszkolnym, więc ich tematyka dotyczy zagadnień takich jak rodzina, zwierzęta, zabawki, kolory itp. Tematy realizowane są poprzez wykorzystanie różnorodnych aktywności takich jak piosenki, czytanki, rymowanki, krótkie wierszyki, realia i przede wszystkim gry i zabawy dydaktyczne, po to, aby stworzyć dzieciom jak najwięcej możliwości do ciągłego powtarzania słownictwa w jak najatrakcyjniejszej formie.

Język angielski w naszym przedszkolu oparty jest na metodach najlepiej przystosowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, uwzględniających ich cechy rozwojowe. Metody te to przede wszystkim:

- metoda naturalna, polegająca na używaniu przez nauczyciela prostego, ale naturalnego języka, wzbogacaniu wypowiedzi gestami oraz mimiką, które ułatwiają dziecku samodzielne zrozumienie komunikatu w języku angielskim

- metoda TPR (metoda reagowania całym ciałem), polegająca na połączeniu mowy z ruchem, prezentowaniu przez nauczyciela prostych poleceń w połączeniu z rekwizytami, gestami, muzyką. Jest to metoda idealna dla młodszych uczniów, ponieważ ułatwia im zapamiętywanie zwrotów i słów poprzez kojarzenie ich z określonym gestem, a także zaspokaja ich naturalną potrzebę ruchu, przez co lepiej koncentrują się na zajęciach.

W czasie zajęć dzieci uczą się słuchanie, zabawę i ruch, a każda proponowana aktywność dostosowana jest to ich możliwości. Różnorodność wykorzystywanych form sprawia, że każde dziecko ma możliwość znalezienia swojej ulubionej aktywności, a na zajęciach nie ma czasu na nudę.