Wyniki rekrutacji do przedszkola 2022/2023

W sprawie wyników prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 618-178-354 w godzinach 7:00 – 15:00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są w terminie od 4 kwietnia do 21 kwietnia potwierdzić wolę przyjęcia i wypełnić dodatkowy dokument.

Brak potwierdzenia woli do 21 kwietnia 2022 r. będzie skutkował wykreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych i utratą miejsca w przedszkolu.

22 kwietnia przez komisję rekrutacyjną na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. W sprawie wyników prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 618-178-354 w godzinach 7:00 – 15:00.

Jeżeli przedszkole po ogłoszeniu listy przyjętych dzieci będzie dysponowało wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

Proces rekrutacji

Zapisy na rok szkolny 2022/2023 odbywały się w dniach 1 lutego - 11 marca 2022 roku.

Wypełnione dokumenty składać należało w podanym terminie w godzinach od 7:00 – 15:00 w sekretariacie przedszkola.

Obowiązujące zasady

1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone uchwałą nr XLI/351/2018 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 25 stycznia 2018r.

2. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot. kontynuowania edukacji przedszkolnej.

3. Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3-6 lat. Dzieci 2,5 letnie mogą być przyjęte, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej.

4. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci aktualnie uczęszczające do Przedszkola Nr 1 w Kostrzynie oraz ich rodzeństwa.

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają kartę zgłoszenia. Karty będą do pobrania w przedszkolu i na stronie internetowej www.przedszkole-kostrzyn.pl.

Od 1 lutego należy ją złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Karta złożona po wyznaczonym terminie (11 marca 2022) nie będzie rozpatrywana w rekrutacji.

31 marca zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem go do przedszkola.