Grupa Biedronki

Biedronki to grupa 6-latków, do której uczęszcza 25 dzieci. Większość dzieci zna się od 3 roku życia i tak wspólnie kroczymy ścieżką przedszkolnej przygody. Wychowawcą grupy jest Anna Popielska, pomocą nauczyciela Renata Blandzi

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą wzajęciach. Z dużym zaciekawieniem roziwjają swoje zainteresowania. Uczą się poprzez metody aktywizujące, zabawę oraz obserwacje. Dzieci uwielbiają wszelkie zabawy muzyczno-ruchowe.

Jest to ostatni rok, który spędzimy razem wspólnie, dlatego staramy się jak najlepiej przygotować dziec, by łatwo wkroczyły w świat szkoły.

W tym roku szkolnym 2022/2023 korzystamy z pakietu książek „Supersmyki” wydawnictwa MAC EDUKACJA.

W bieżącym roku szkolnym poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”.