Grupa Biedronki

Biedronki to grupa 5- latków, do której uczęszcza 24 dzieci (13 dziewczynek i 11 chłopców). Wychowawcą grupy jest Anna Popielska. Zajęcia w naszej grupie prowadzą również Urszula Formanek oraz Justyna Przybylska. Rolę pomocy nauczyciela pełni Magdalena Wróbel.

Większość dzieci uczęszcza do przedszkola już trzeci rok. W tym roku szkolnym do naszej grupy dołączyło siedmioro nowych przedszkolaków. Biedronki chętnie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno- wychowawczych, plastyczno- techniczne oraz zabawach muzyczno- ruchowych, które uwielbiają. Uważnie słuchają bajek i opowiadań, a nowo poznane informacje, wykorzystują do wykonywania zadań na kartach pracy. Wykorzystują swoją wyobraźnię podczas budowania konstrukcji z klocków. Dzieci lubią bawić się na naszym przedszkolnym placu zabaw.

W bieżącym roku szkolnym, pracujemy na podstawie programu wychowania przedszkolnego „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” wyd. WSiP. W trakcie zajęć korzystamy z pakietu dla dzieci, wyd MAC.