Grupa Misie

MISIE to oddział 6‐latków. Grupa liczy 24 dzieci /12 dziewczynek i 12 chlopców. Wychowawcą grupy jest Magdalena Czajka. Natomiast pomocą nauczyciela Klaudia Pawlak.

Grupa MISIE aktywnie uczestniczy we wspólnych zabawach oraz zajęciach dydaktycznych. Dzieci lubią korzystać z ogrodu przedszkolnego.Starają się budowac pozytywne relacje, pomagają sobie nawzajem. Rozwijają zdolnosci manualne oraz tworcze dzialania plastyczne i muzyczne. Ksztaltują umiejętności językowe oraz sprawnosc ruchową.

Opieką logopedyczną objętych jest 6 dzieci.

W bieżącym roku poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego 'Odkrywam siebie' BB+ wydawnictwa MAC