Grupa Słoneczka

SŁONECZKA to oddział 5-6-latków. Grupa powstała w obecnym roku szkolnym i liczy 23 dzieci /12 dziewczynek i 11 chłopców /w tym sześcioro 5-latków. Wychowawczynią grupy jest Magdalena Czajka, pomocą nauczyciela Magdalena Wróbel.

Dzieci z grupy SŁONECZKA aktywnie uczestniczą we wspólnych zajęciach dydaktycznych oraz przeróżnych zabawach. Lubią również korzystać z ogrodu przedszkolnego. Starają się budować pozytywne relacje, pomagając sobie nawzajem. Rozwijają wszelkiego rodzaju zdolności i zainteresowania. Kształtują umiejętności językowe oraz sprawność ruchową.           Opieką logopedyczną objętych jest 13 dzieci natomiast w zajęciach Treningu Umiejętności Społecznych uczestniczy troje dzieci.

W bieżącym roku szkolnym poszerzamy naszą wiedzę i zdobywamy nowe umiejętności, pracując w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”