Grupa Żabki

Żabki to oddział sześciolatków. Wychowawcą grupy jest Pani Magdalena Czajka. Nieocenioną pomoc niesie nam p. Agnieszka Zworowska, która pełni rolę pomocy nauczyciela.

Oddział liczy 25 dzieci, w tym 12 chłopców i 13 dziewczynek. Większość dzieci uczęszcza do naszego przedszkola trzeci rok.

Żabki chętnie przekraczają próg swojego przedszkola. Zawsze gotowe by poznawać świat przez naukę i zabawę!

Do dyspozycji mamy salę dydaktyczno - zabawową. Chętnie wychodzimy na pobliskie place zabaw i spacery po najbliższej okolicy. Aktywnie uczestniczymy we wspólnych zabawach, budujemy pozytywne relacje w grupie, kształtujemy umiejętności językowe, rozwijamy sprawność ruchową, zdolności manualne, a także twórcze działania muzyczne i plastyczne.

W bieżącym roku będziemy poszerzać naszą wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności woparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP „Planeta dzieci –prawda, dobro, piękno w świecie wartości.” W nauce pomagają nam karty pracy z pakietu„KOLOROWE KARTY” wydawnictwa MAC.

Ponadto dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, zumby, zajęć sportowych z piłkami „Kangurek”, karate. Żabki uczęszczają również na zajęcia wspomagające takie jak gimnastyka korekcyjna, logopedia oraz TUS.