Grupa Żabki

Żabki to oddział czterolatków. Wychowawcą grupy jest mgr Anna Szymańska, a nauczycielem dochodzącym mgr Hanna Roszkowiak. Nieocenioną pomoc niesie nam również p. Agnieszka Zworowska, która pełni rolę pomocy nauczyciela.

Oddział liczy 18 dzieci, w tym 12 chłopców i 6 dziewczynek. Większość dzieci uczęszcza do naszego przedszkola pierwszy rok.

Żabki chętnie przekraczają próg swojego przedszkola. Zawsze gotowi by poznawać świat przez naukę i zabawę! Do dyspozycji mamy salę dydaktyczno - zabawową . Chętnie wychodzimy na plac zabaw z różnymi urządzeniami, a także na spacery po najbliższej okolicy. Aktywnie uczestniczymy we wspólnych zabawach, budujemy pozytywne relacje w grupie, kształtujemy umiejętności językowe, rozwijamy sprawność ruchową, zdolności manualne, a także twórcze działania muzyczne i plastyczne.

W bieżącym roku będziemy poszerzać naszą wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP. W nauce pomagają nam karty pracy z pakietu „Odkrywam Siebie” wydawnictwa MAC.