Grupa Żabki

Żabki to oddział pięciolatków. Wychowawcą grupy jest Anna Szymańska. Nieocenioną pomoc niesie nam również p. Agnieszka Zworowska, która pełni rolę pomocy nauczyciela.

Oddział liczy 21 dzieci, w tym 14 chłopców i 7 dziewczynek. Większość dzieci uczęszcza do naszego przedszkola drugi rok.

Żabki chętnie przekraczają próg swojego przedszkola. Zawsze gotowi by poznawać świat przez naukę i zabawę! Do dyspozycji mamy salę dydaktyczno - zabawową. Chętnie wychodzimy na plac zabaw z różnymi urządzeniami, a także na spacery po najbliższej okolicy. Aktywnie uczestniczymy we wspólnych zabawach, budujemy pozytywne relacje w grupie, kształtujemy umiejętności językowe, rozwijamy sprawność ruchową, zdolności manualne, a także twórcze działania muzyczne i plastyczne.

W bieżącym roku będziemy poszerzać naszą wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w oparciu o program wychowania przedszkolnego Planeta dzieci „Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”. W nauce pomagają nam karty pracy z pakietu „SUPERSMYKI”, poziom B.

Ponadto dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, religii, zumby, zajęć sportowych z piłkami „Kangurek”, karate. Żabki uczęszczają również na zajęcia wspomagające takie jak gimnastyka korekcyjna, logopedia oraz TUS.